girlsmod.mihanblog.com

انسان از دوران باستان همواره در پی تحقیق و تلاش برای رسیدن به زیبائی بوده است ، این را از بررسی فعالیت های مردم عهد باستان در می یابیم، به عنوان مثال تاریخچه استفاده از بخار آب به منظور تمیز کردن بدن به زمان روم باستان بر می گردد. در حمام هائی که توسط رومیان اشغال شده بود ترکیبی از بخار، مواد شوینده، و ماساژور ها مشاهده شده است.